Estella's Urban Alley - Dude, You'Re Getting An Estella!

Korvmojjen

Posted Sept. 22, 2011, 4:55 p.m. By estella

Som alla andra dagar började Preben morgonen med att rulla ut sin mobila korvmoj för att dra den ner till ströget där han skulle ställa upp den för dagen. Halvvägs framme hände dock det som inte får hända: Bakre vänsterhjul fick plötsligt punktering! Vid första inspektionen var det inga tveksamheter om huruvida det var en punktering, däcket var platt och efter en noggrann okulär inspektion kunde man lätt fastslå punkteringens orsak: en spik. Dock var inget annat hjul punkterat och det var ju för väl! Men nu blev det desto svårare. Så han satte sig ner och tog en risted pölse med majonäs.